Naslov


Ambulanata za pljučne bolezni in alergije, dvorec SELO, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana.

Marina Leskovec Žakelj, dr.med., spec.int.pulm.: 01/ 547 43 30
Polona Zalokar, dr.med., spec.int.pulm.: 01/ 547 43 31

Kje se nahaja ambulanta?

Loading...


Povezave mestnega potniškega prometa


Povezave mestnega potniškega prometa
Povezave mestnega potniškega prometa